– Hoved menu
– Kategori oversigt

Så-vejledning

Hvorfor spirer mine chili-frø ikke? Eller mine pastinak? Eller…
Hvorfor går mine bønner og mit dild ud lige efter det er spiret?
Her er lidt så-vejledning, som forhåbentlig kan afhjælpe de værste katastrofer.

Opbevaring af frø indtil såning.

Frø opbevares tørt og koldt. Det er især vigtigt, at de opbevares tørt, da den mindste fugt kan sætte en spiring i gang i posen med det resultat, at de ikke vil spire, når de bliver sået i jord. Nogen opbevarer frø i køleskab for også at holde frøene køligt, men gør du det, må det ske i en lufttæt plasticpose, så der ikke kommer fugt ind til frøene.Normalt er det ikke nødvendigt at opbevare frøene i køleskab – blot læg dem et tørt og køligt sted.

Spiring:

Der er især 4 forhold du skal tænke over, når du sår dine frø, og det er ilt, vand, varme og lys:

Vand og ilt:
Det er vigtigt, at frøet holdes fugtigt og samtidigt får ilt, for at spiringen vil gå igang. For meget vand kan skabe svampedannelse og forrådnelse og være skyld i, at der ikke kan komme ilt til frøet. For lidt vand holder frøet tørt, hvorved spiringen slet ikke startes op eller måske nok starter op, men går i stå og dermed dræbes.
Brug en god og løs såjord, bland evt. lidt groft sand i. Det handler om at have en såjord, ilten kan komme ned i. Frøene dækkes med lige så meget så-jord, som frøets tykkelse. Dvs er et frø ½ cm tykt, dækkes det med ½ cm såjord. Mikro-frø dækkes ikke, men trykkes bare lidt ned i såjorden. Samtidig skal jorden klappes en smule så frøene er i berøring med jorden og derved kan suge fugten til sig. Ved indendørs såning i bakker eller potter kan det være en fordel at blande ‘Vermiculite’ i det øverste lag såjord. Vermiculite er et vulkansk materiale, der både afgiver fugt og ilt til frøene og dermed giver en hurtigere spiring.
Ved indendørs såning er det vigtigt jævnligt at tilse potterne, og at de holdes fugtige og ikke tørrer ud. Læg plastik over så fugten ikke fordamper væk, indtil spirerne kommer frem af jorden.
Ved udendørs såning vandes så-renden inden såning, og der sås i den fugtige så-rende. Lidt jord lægges over og klappes eller trykkes let med en rive, så frøene trykkes ned i det fugtige jord. Ved udendørs såning af frø, der er længe om at spire (som persille, pastinak m.fl.) kan man så et radise-frø for hver meter i rækken som markører af rækken. Kommer der tørke efter at man har sået f.eks. dild og pastinak, må såstedet holdes let fugtigt, for ellers dør kimplanten inden den er kommet rigtig i gang.

Varme:
Frø kræver forskellige varmegrader for at spire. Nogle frø kræver megen varme (f.eks. chili- og tomatfrø – chili/peberfrugt frø spirer ved 25-30 gr., tomatfrø ved 20-25 gr.). Andre frø vil slet ikke spire, hvis de får for megen varme (f.eks. salatfrø) og andre frø vil slet ikke spire, hvis de ikke har været udsat for frost og tø gennem vinteren(f.eks. kvan-frø). Det er de såkaldte kuldekimer-frø. Disse frø er det bedst at så om efteråret eller i potter om vinteren og lade potterne stå ude. Det fremgår normalt af frøposen, hvis frøene kræver bestemte temperaturer for at spire.Vær opmærksom på at sænke temperaturen for de meget varmekrævende spiringer, når først planten er igang, for det giver alt for ranglede planter med for meget varme og for lidt lys.

Lys:
Når frøene er spiret, er det vigtigt, at planterne får tilstrækkeligt med lys. Dog må de heller ikke brændes af af solen i et sydvendt vindue (her er det vigtigt at skærme af). Ved såninger i vindueskarm i februar eller først i marts er det normalt nødvendigt med kunstigt lys til de små planter, for at undgå, at de bliver for ranglede. Lidt varme = mindre behov for lys. Mere varme = mere behov for lys.

Såtidspunkt:
Nogle kulturer skal startes tidligt op, for at man kan nå at få glæde af dem. Det gælder f.eks. chili/paprika/peberfrugt og tomat og til dels agurk. Dvs. de skal sås i vindueskarm fra begyndelsen af marts. Tidlige blomkål og spidskål skal allerede sås i februar, hvis man vil have kål i juni. Såning i vindueskarm: Tidlige kål midt i februar. Tomat og chili først i marts. Sommerblomster midt/sidst i marts. Basilikum og agurk først i april.
Ved udendørs såning, sår man når jorden er “bekvem”. Hvornår er den så det? Jo, jorden skal være tilstrækkelig løs, fugtig og varm. For de almindelige frø kommer tidspunktet som regel sidst i apr./først i maj. Når udkrudtsfrøene spirer, er det som regel tid at så de almindelige frø.
Det siges, at englænderne i gamle dage tog bukserne af og satte sig på jorden for at prøve med den bare ende, om jorden var tilstrækkelig varm. Føltes det rart, gik man straks ind for at hente frø og redskaber og såede. Føltes det koldt, gik man bare ind igen og ventede en uge, inden man forsøgte sig igen.Sagen er, at jorden skal være tjenlig og bekvem. Spiring kræver tilstrækkelig varme, luftig jord og væde. Og forskellige frø kræver forskellige forhold.
De ”tidlige” urter som kørvel, spinat, radise og feldsalat kan sås allerede først i april, mens de ”mellemtidlige” som gulerod, ært, rødbede, salat kan sås sidst i april eller først i maj, og de ”seneste” urter som bønner og squash skal vente til langt ind i maj, og her er det klogt at forkultivere squash i drivhus og først plante ud, når juni-varmen er der. Men vurdér altid, om jorden er varm og bekvem. Om du vil gøre som englænderne i gamle dage eller blot fornemme dig frem, ja, det bestemmer du!

Særligt vedrørende ‘kuldekimer-frø’:
Mange frø er såkaldte ‘kuldekimer’-frø., dvs. at frøet, når det modent falder fra moderplanten til jorden i det tidlige efterår er i en dvaletilstand ude af stand til at spire. Denne dvaletilstand skal sikre at frøet ikke spirer en lun efterårsdag, for den spæde kimplante ville blot dø ved den første frostnat. Dvaletilstanden ophæves kun ved at frøet udsættes for frost og tø gennem vinteren (man siger at vinteren stratificerer frøet). Når så foråret viser sig med grødevejr spirer frøet og kimplanten kan klare sig. Mange stauderfrø er kuldekimerfrø. Følgende krydderurtefrø er kuldekimerfrø: kvan, japansk persille, sødskærm, skotsk lostilk, ramsløg m.fl. Frø der kræver stratificering (kuldebehandling) sås ude for at lade naturen gå sin gang. Dette kan ske i dec-febr. Så i potter eller bakker og lad dem stå ude – skal dog beskyttes mod mus og andre dyr, samt stå så de undgå drukning.

Fremspirede tomater og caps. i vindueskarmmarts

 

Kimplanter af tomat og chili/paprika/peberfrugt, spiret frem i vindueskarmen først i marts (sneen ligger stadig hvidt derude). Stearinlysene er ikke lyskilde nok! Fra det her stadie er det nødvendigt med kunstigt lys over planterne den første tid for at undgå at de bliver ranglede. Og for tomat for at undgå, at den ikke bare danner blade og venter med at danne blomst til langt oppe på stængelen. Tomat kræver tilstrækkelig lys for at sætte blomster.

 

Leave a reply